• IMG20170410071731_-_Copy
 • IMG20170410071542_1_-_Copy
 • IMG20170410071551_-_Copy
 • IMG20170410072146_-_Copy
 • IMG20170410072022_-_Copy
 • IMG20170410072422_-_Copy
 • IMG20170410072449_-_Copy
 • IMG20170410083649
 • IMG20170410072522_-_Copy
 • IMG20170410084208_-_Copy
 • IMG20170410084510_-_Copy
 • IMG20170410085036_-_Copy
 • IMG20170410085041_-_Copy
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 18/9, UBND tỉnh Nghệ An, đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc triển ...
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ngành GD&ĐT, các sở ban ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ và  giải pháp chủ yếu là: Đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp; công tác quản lý nhà nước, quản trị trường học; Xây dựng quy hoạch, triển khai kế hoạch phát triển giáo dục đảm bảo quy mô hợp lý; Nâng cao chất lượng ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0